Ik zoek een expert voor mijn meesterproef

Heb jij al een opdrachtgever voor je meesterproef en ben je nu op zoek naar een expert? Met een aantal Technasia in onze regio loopt er een proef waarbij wij je proberen te koppelen aan een expert binnen de TU Delft. De technator op jouw school weet of jullie school deelneemt aan deze proef en of de gewenste expertise mogelijk bij de TU Delft te halen is.

Check met de technator op jouw school of jouw school deelneemt aan deze proef.

<br

–> Zo nee?

Wij kunnen je expertaanvraag op dit moment helaas niet honoreren, je kunt uiteraard wel je inhoudelijke vragen stellen op ons forum.

–> Zo ja?

Als je alle onderstaande vragen kunt beantwoorden, kun je je bij ons aanmelden voor een expert.

 1. Wie is je opdrachtgever & wat is je opdracht?
 2. Wat is je hoofdvraag?
 3. Wat zijn je deelvragen
 4. Wat is je plan? Wat heb je al?
 5. Welke expertise heb je nodig?

 

Een expert aanvragen doe je door een e-mail te sturen naar: scholierenlab@tudelft.nl

In die e-mail zet je het volgende:
 • De namen van alle groepsgenoten
 • Mailadres van de contactpersoon binnen jullie groepje
 • Naam + plaats school
 • Naam + mailadres begeleider op school
 • Wie is je opdrachtgever & wat is je opdracht
 • Je hoofd- en deelvragen
 • Je plan + wat je al hebt
 • De expertise die je nodig hebt
Let op! één aanmelding per groepje is voldoende.

Je aanmelding wordt toegewezen aan een student die expertise heeft op het gewenste gebied. Deze student neemt via de mail contact met jou op. Het contact met de student verloopt hierna via het forum of je maakt een afspraak om langs te komen.