zelf een proefje bedacht?

Bij het maken van een profielwerkstuk hoort vaak een praktisch gedeelte. Veelal wordt dit thuis gedaan of op school. Mocht dit niet mogelijk zijn en heb jij een heel goed idee voor een practicum? Soms kunnen we voor je regelen dat je dit bij de TU Delft kunt doen.

In de laboratoria van de TU Delft worden vele experimenten uitgevoerd. Als jouw praktische gedeelte aansluit bij één van deze onderwerpen, gaan wij kijken of het mogelijk is om jouw experiment te doen.

Wat wordt er van je verwacht?

Schrijf aan de hand van dit document je onderzoeksplan voor je profielwerkstuk en geef ruim op tijd op het forum aan dat je een proefje wilt doen. Wij gaan met jouw verzoek aan de slag en laten meestal binnen twee weken weten of het lukt.

Let op: vanwege de drukte in de laboratoria kunnen wij niet alle proefjes honoreren en alleen een aanvraag doen voor practica die je écht nergens anders kunt doen.